Schommelen.jpeg

Weer in beweging komen

Weer in beweging komen
Spiegelend water.jpeg

Jezelf een spiegel voorhouden

Jezelf een spiegel voorhouden

Weg omhoog.jpeg

De weg omhoog gaan

De weg omhoog gaan
Richting opgaan.jpeg

Doelgericht werken aan bevlogenheid

Doelgericht werken aan bevlogenheid

Predikantencoaching

Predikantenverzekeraar Dominass heeft een goede samenwerking met Stichting Ruimzicht. Er kan voor een coach-traject van zeven sessies gebruik gemaakt worden van een speciale vergoeding door Dominass. Vergoed wordt vanuit een Zorg 4 (Optimaal) of een Zorg 5 (Excellent) dekking. Voor meer informatie: klik hier.

Overige vergoedingen

Indien er geen vergoeding kan komen vanuit Dominass kunt u kijken welke er mogelijk wel verstrekt kan worden vanuit mijn registratie bij de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen).
Zie: https://nvpa.org/verzekeringen/public

Uitgegaan wordt van anderhalf uur per consult. Aan het eind van de maand wordt de rekening per mail verstuurd. Indien een afspraak niet door kan gaan, graag dit zo spoedig mogelijk berichten tot uiterlijk 24 uur van tevoren, met uitzondering van overmachtssituaties. Zonder afzegging wordt het consult doorberekend.

Groepswerk

Kosten voor werkzaamheden voor groepen worden in overleg bepaald. Hierop is geen subsidie mogelijk.

 

NB Tarieven kunnen op aanvraag gegeven worden.

ELIZABETH POST LOGO DEF WIT

Elizabeth Post
Zonnelaan 72
3712 XH Huis ter Heide
06 12 05 26 10

 

e.m.post@predikantencoaching.nl
KvK-nr.: 61860018
BTW-nr.: NL002169595B12